Velkommen!

Naqd er et vederlagsfrit online tidsskrift, der søger at formidle ny viden om Mellemøstens moderne litteratur til et bredt publikum. I Naqd modtages også gerne artikler om ældre, mellemøstlig litteratur, så længe tilgangen til denne litteratur afspejler nye litterære teorier og metoder anvendt på samme litteratur.

Om Naqd

Naqd er et vederlagsfrit online tidsskrift, der søger at formidle ny viden om Mellemøstens moderne litteratur til et bredt publikum. I naqd modtages også gerne artikler om ældre, mellemøstllig litteratur, sålænge tilgangen til denne litteratur afspejler nye litterære teorier og metoder anvendt på samme litteratur.

Kontakt & Bidrag

Man kan kontakte foreningen ved at skrive til Claus V. Pedersen (clausp [at] hum.ku.dk).

Bidrag til Naqd bedes sendt elektronisk til Claus V. Pedersen (clausp [at] hum.ku.dk). Bidrag indsendes i et format, der er kompatibelt med Word. Bidrag med arabisk, persisk eller tyrkisk skrift skal være i et format, der er kompatibelt med Word. Bidrag skal forsynes med engelsk resumé samt vedlægges en liste af nøgleord, der er betegnende for artiklens indhold. Noter til artiklen skal leveres i seperat dokument. Indsendte bidrag garanteres ikke optagelse i Naqd.