Kontakt & Bidrag

Man kan kontakte foreningen ved at skrive til Claus V. Pedersen (clausp [at] hum.ku.dk).

Bidrag til Naqd bedes sendt elektronisk til Claus V. Pedersen (clausp [at] hum.ku.dk). Bidrag indsendes i et format, der er kompatibelt med Word. Bidrag med arabisk, persisk eller tyrkisk skrift skal være i et format, der er kompatibelt med Word. Bidrag skal forsynes med engelsk resumé samt vedlægges en liste af nøgleord, der er betegnende for artiklens indhold. Noter til artiklen skal leveres i seperat dokument. Indsendte bidrag garanteres ikke optagelse i Naqd.