Om Naqd

Naqd er et vederlagsfrit online tidsskrift, der søger at formidle ny viden om Mellemøstens moderne litteratur til et bredt publikum. I naqd modtages også gerne artikler om ældre, mellemøstllig litteratur, sålænge tilgangen til denne litteratur afspejler nye litterære teorier og metoder anvendt på samme litteratur.